Repositori

Drosophila.jpg

Drosophila en investigació

Lara Barrio

Què és la mosca del vinagre o la mosca de la fruita (Drosophila melanogaster)? Quina relació té amb malalties humanes complexes com el càncer i la metàstasi? Quina importància té i ha tingut en investigació?

Els materials elaborats per la investigadora de l’IRB Barcelona, Lara Barrio, donen resposta a totes aquestes preguntes i permeten treballar les lleis de Mendel i el mètode científic a partir d’aquest organisme.

Electroforesi

CRISPR: com gestionem la revolució del futur?

Erica Hurtado, Enrique Navas

El CRISPR o Clustered Regularly Interespaced Short Palindromic Repeats en anglès, és un mètode en biologia molecular per editar l’ADN genòmic que va ser descobert en bacteris.

Els investigadors Erica Hurtado, postdoc a l’Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP), i Enrique Navas, postdoc a Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB), posen a l’alumnat en la situació de joves investigadors i investigadores als qui se’ls demana utilitzar la tècnica CRISPR/Cas 9 per modificar embrions humans. Aquests materials permetran conèixer millor aquesta tècnica i reflexionar sobre les seves implicacions ètiques.

Electroforesi

El mètode científic

Paola Bartoccioni

Què és el mètode científic? Quins passos el caracteritzen? La investigadora de l’IRB Barcelona i el Centro de Investigación Biomèdica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Paola Chiara Bartoccioni ho repassa en un vídeo i ens proposa dues experiències pràctiques perquè l’alumnat posi en pràctica els diferents passos al laboratori o a casa.

Logo barcelona institute of science and technology
Logo institut mediterrani d'estudis avançats
Logo 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Logo Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut
Logo Universitat de València
Logo de isyio
logo ICIQ