S TRANSFERCIENCIA

PROGRAMA AMGEN TRANSFERCIÈNCIA

Foment de les vocacions cientificotècniques entre l'alumnat de secundària i batxillerat

Què és transferciència?

La societat actual demana joves amb un perfil molt ampli i variat per la qual cosa cal oferir tots els mitjans possibles al professorat encarregat de la seva formació.

L’FCRI vol recolzar el professorat de ciències en la seva extensa i exigent tasca amb el programa Amgen Transferciència.

Cerquem transferir coneixements de ciències i, en especial, de genètica i biotecnologia, a escoles de secundària mitjançant investigadors pre-doc i post-doc vinculats als centres.

La societat actual demana joves amb un perfil molt ampli i variat per la qual cosa cal oferir tots els mitjans possibles al professorat encarregat de la seva formació.

L’FCRI vol recolzar el professorat de ciències en la seva extensa i exigent tasca amb el programa Amgen Transferciència.

Cerquem transferir coneixements de ciències, i en especial, de genètica i biotecnologia, a escoles de secundària mitjançant investigadors postdoc vinculats als centres.

Ets un/a investigador/a en el camp de la genètica o la biotecnologia?

Què oferim?

Profesor explicando

El programa Amgen TransferCiència vol millorar l’aprenentatge de les ciències, especialment la genètica i la biotecnologia, que es duu a terme als centres de secundària, tot proporcionant una més àmplia i completa educació científica als joves.

Apostem per les capacitats i el talent divulgador dels investigadors i investigadores pre-doc i post-doc, i el suport d’un equip de formadors experts en la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les ciències de la salut.

A més, el programa també ofereix formació al professorat i al personal investigador en comunicació/divulgació científica, per tal de potenciar la capacitat d’exposar en públic de l’alumnat en l’àmbit de la genètica i la biotecnologia.

Profesor explicando
Profesora con alumnbos delante de un portatil

Quins són els nostres objectius?

Profesora con alumnbos delante de un portatil
 • Millorar els coneixements de l’alumnat sobre genètica, biotecnologia i altres àrees científiques vinculades.
 • Mostrar què és el mètode científic i com s’aplica en les activitats de recerca.
 • Afavorir que l’alumnat millori sensiblement els seus coneixements d’una àrea científica tan important com és la genètica i la biotecnologia, alhora que comprengui millor la naturalesa del mètode científic.
 • Despertar vocacions en biotecnologia i genètica, estimular que els joves s’interessin per seguir aquests estudis vinculats amb la ciència.
 • Capacitar a investigadors i investigadores pre-doc i post-doc d'estratègies per despertar l'interès de l'alumnat, dissenyar i planificar activitats hands-on i el treball per projectes STEM.
 • Generar materials didàctics per enriquir el repositori d'activitats del programa i oferir recursos entorn la genètica i la biotecnologia al professorat.
 • Formar el professorat i el personal investigador participant en el programa en comunicació/divulgació científica.
 • Potenciar la capacitat d’exposar en públic de l’alumnat en l’àmbit de la genètica i la biotecnologia.
 • Ampliar la visió de la potencialitat professional de les ciències, més enllà de la recerca, com ara en docència, comunicació científica i indústria.
Alumnos haciendo prácticas
Cada investigador/ora durà a terme una classe magistral de fins a dues hores, la qual tractarà sobre aspectes clau de la genètica (amb continguts detallats per a decidir conjuntament amb el professorat del centre) i biotecnologia, tot posant èmfasi en la utilitat de les seves aplicacions. També s’hi oferiran exemples personals de l’activitat de recerca que duen a terme.
S’hi fomentarà no només l’exposició magistral, sinó sobretot el debat actiu amb l’alumnat, la discussió, l’intercanvi d’idees i la seva aplicació a la vida quotidiana, sempre en relació directa amb l’experiència de l’estudiant (entre 1 i 2 hores en total). També s’hi oferiran exemples personals de l’activitat de recerca que duen a terme.
Cada investigador/ora conduirà una sessió experimental tipus hands on de dues hores, sobre un tema de genètica vinculat amb la biotecnologia, en la que es posarà de relleu en què consisteix i com actua el mètode científic.

Els continguts d’aquesta sessió seran preparats pels investigadors sota el guiatge conceptual del Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que prèviament establirà les pautes conceptuals per a seguir pel que fa a continguts essencials i maneres d’abordar-los. Alhora, s’adaptarà al nivell educatiu dels alumnes.
Des de l’organització del programa es vetllarà per possibilitar, sempre que la normativa dels centres de recerca ho permeti, i oferir realitzar aquesta activitat al màxim de centres educatius.
La realització efectiva de la visita es deixa a criteri de cada centre educatiu.
El Programa Amgen TransferCiència ofereix formació als investigadors i investigadores participants, per tal de dotar-los d’estratègies per despertar l’interès de l’alumnat, guiatge per dissenyar i planificar activitats hands-on i el treball per projectes. L’oportunitat de treballar col·laborativament amb altres investigadors a l’hora de generar els materials didàctics que ajudaran a millorar l’aprenentatge de les ciències, de la metodologia científica i investigadora relacionada amb els àmbits de la genètica i la biotecnologia de l’alumnat.
A més, el programa també proporciona formació al professorat i al personal investigador en comunicació/divulgació científica, per tal de potenciar la capacitat d’exposar en públic de l’alumnat en l’àmbit de la genètica i la biotecnologia.

Per tant, es pretén:
 • Connectar investigadors i investigadores en el camp de la genètica i la biotecnologia.
 • Fomentar experiències de divulgació científica a investigadors/ores pre-doc i post-doc, a aules de secundària.
 • Capacitar a investigadors/ores d’estratègies per despertar l’interès de l’alumnat, dissenyar i planificar activitats hands-on, el treball per projectes STEM, i en comunicació/divulgació científica.
 • Generar materials didàctics per enriquir el repositori d’activitats del programa i oferir recursos al voltant de la genètica i la biotecnologia al professorat.
 • Ampliar la visió de la potencialitat professional de les ciències, més enllà de la recerca, com ara en docència, comunicació científica i indústria.
 • Una col·laboració continuada durant el curs, entre els científics/ques i el centre educatiu, d’acord amb els objectius del Programa Amgen TransferCiencia.
 • Un treball conjunt i amb total flexibilitat, entre els científics/ques i el centre educatiu, decidint les activitats per a realitzar i les metodologies de treball, d’acord amb les possibilitats i disponibilitats del científic/a i el centre educatiu.
 • La participació en les activitats, seguiments i avaluacions que l’equip del programa plantegi.
Per tal de garantir l’èxit de la col·laboració, el Programa Amgen Transferciència ofereix suport i acompanyament als centres educatius en qualsevol aspecte de la participació del programa.

Aquest suport el dona:
 • Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) amb el suport d’AMGEN, com a entitat promotora i responsable del programa.
 • L’FCRI, a través de la secretaria tècnica, com a responsable de la secretaria tècnica i de l’avaluació del programa.
Quantes activitats s’hauran de realitzar al llarg del curs?
La participació en el programa implica la realització de les activitats següents, dinamitzades per part dels investigadors/ores:
 • Classe magistral sobre genètica y biotecnologia (1-2 hores).
 • Taller pràctic o investigació aplicant el mètode científic (1-2 hores).


Es podran escollir totes les activitats que el centre desitja?
Les activitats que es facin s’adequaran a la planificació global del programa i també al curs acadèmic de l’alumnat però seran consensuades entre el/la científic/a i el centre educatiu. Prèviament, es realitzarà un procés de comunicació i coordinació per tal d’ajustar les activitats, les metodologies i els objectius de treball conjuntament.

Quin és el nombre màxim d’alumnat que podrà participar en les activitats i/o tallers?
Per tal de maximitzar l’impacte del programa així com garantir la qualitat del conjunt d’activitats previstes, les activitats plantejades seran realitzades per un mateix grup classe.

És possible repetir les activitats per altres cursos del mateix centre?
El/la investigador/ora serà el/la responsable, d’acord amb el centre educatiu, de determinar el nivell educatiu a què van adreçades les activitats. Tenint en compte les característiques de les activitats, aquestes estan pensades per a l’alumnat de secundària (ESO i Batxillerat). Tanmateix, és recomanable realitzar aquestes activitats a l’alumnat de 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat, ja que els continguts científics i investigadors s’adapten més al nivell acadèmic.

Com es posaran en contacte el centre educatiu amb el científic/a per tal de planificar les activitats?
Per tal d’iniciar la participació entre el centre educatiu i el/la científic/a, es realitzarà una sessió prèvia de coordinació amb tots els participants. En la primera part d’aquesta sessió, s’introduirà el programa, s’explicarà el funcionament i el seu calendari; a la segona sessió, es reuniran per parelles el centre educatiu i el/la científic/a. La Secretaria Tècnica del Programa Amgen TransferCiència donarà suport al grup d’investigadors/ores i als centres educatius en la comunicació i coordinació en el marc de la participació del programa.

Està garantida la visita a un centre de recerca per part del grup d’alumnat participant en el programa?
Un dels objectius del programa és possibilitar la visita als centres de recerca. En el cas que, per diverses circumstàncies (investigador/ora no vinculat a un centre de recerca, disponibilitat del centre de recerca...), no es pugui realitzar, es proposaran, en la mesura del possible, d’altres alternatives.

Quins són els criteris de priorització del personal investigador inscrit en el programa?
L'objectiu de l'organització és garantir la realització de les activitats a centres educatius de comarques o municipis on encara no hagi arribat el programa. És per això que es prioritzarà, en primer lloc, el personal investigador predisposat a dur a terme les activitats a d’altres províncies, comarques o municipis diferents al seu lloc de residència/treball. En segon lloc, es prioritzaran les persones que es comprometin a col·laborar en el repositori d'activitats o revisar els continguts d'alguns vídeos del concurs de l'alumnat del programa. Finalment, tenint en compte la mobilitat i la col·laboració, se seleccionarà el personal investigador que no hagi participat mai en el programa, segons ordre d'inscripció. Tot i això, es buscarà un equilibri entre el nombre de persones noves i persones que volen tornar a participar-hi

Com puc fer difusió de la meva participació en el programa?
Des de l’organització es facilitarà al personal investigador un kit de xarxes per tal de poder fer difusió de la seva participació en el programa i la realització de les activitats als centres educatius. A més, al formulari d’inscripció es podrà facilitar a l’organització els seus perfils de xarxes socials per tal de ser etiquetats a les piulades/posts de l’FCRI i Amgen.

Si el centre o l’investigador/ora té algun dubte, incidència o suggeriment amb qui podran contactar?
Per qualsevol dubte, incidència o suggeriment podran posar-se en contacte amb cienciaiaula@fundaciorecerca.cat - 93 268 77 18.
Alumnos haciendo prácticas

Qui som?

AMB EL SUPORT DE:

Amgen és una companyia biofarmacèutica dedicada al desenvolupament i producció de medicaments biològics per a pacients amb malalties greus o amb necessitats mèdiques no cobertes. Des de fa quasi 40 anys, ha utilitzat les innovacions en medicina, el coneixement científic i la tecnologia més capdavantera amb l’objectiu de desxifrar les complexitats de la biologia humana i trobar teràpies humanes innovadores.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients, Amgen centra els seus esforços en àrees terapèutiques com la cardiologia, la nefrologia, la salut òssia i l’oncohematologia. Al llarg d’aquestes quatre dècades ha esdevingut l’empresa farmacèutica biotecnològica líder a Espanya i la biofarmacèutica independent més gran del món. Els seus tractaments ja han arribat a més de 20 milions de pacients arreu del món, i a centenars de milers al territori espanyol, on va aterrar el 1990.

ORGANITZA:

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), entitat privada nascuda l’any 1986, dissemina la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques i l’emprenedoria en aquest àmbit.

Actualment, té dues seccions d’activitat: Ciència i vocacions científiques i Disseminació i innovació de la ciència. Cada una d’aquestes seccions desenvolupa diferents programes, dins dels quals s’engloben un ampli espectre de activitats, projectes i subprogrames.

El patronat de l'FCRI integra la Generalitat de Catalunya, Fundació Bancaria "la Caixa", Esteve, IberCaja, Telefónica I+D, BBVA, Endesa i Irestal Group.

HI COL·LABOREN:
Logo La institució Centres de Recerca de Catalunya
Logo Grupo de Investigación Educativa en Ciencias de la Sadut (GRECS) de la UPF
ogo	Delegación institucional del CSIC en la Comunidad de Galicia
Logo Universidad de Valéncia
Logo	Delegación institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid
Logo Unverisitat Illes Balears