PROGRAMA AMGEN TRANSFERCIÈNCIA
Foment de les vocacions cientificotècnicques entre els nens i les nenes de secundària
M'interessa

Què és transferciència?

La societat actual demana joves amb un perfil molt ampli i variat per la qual cosa cal oferir tots els mitjans possibles al professorat encarregat de la seva formació.

L’FCRi vol recolzar el professorat de ciències en la seva extensa i exigent tasca amb el programa Amgen Transferciència.

Cerquem transferir coneixements de ciències, i en especial, de genètica i biotecnologia, a escoles de secundària mitjançant investigadors postdoc vinculats als centres.

La societat actual demana joves amb un perfil molt ampli i variat per la qual cosa cal oferir tots els mitjans possibles al professorat encarregat de la seva formació.

L’FCRi vol recolzar el professorat de ciències en la seva extensa i exigent tasca amb el programa Amgen Transferciència.

Cerquem transferir coneixements de ciències, i en especial, de genètica i biotecnologia, a escoles de secundària mitjançant investigadors postdoc vinculats als centres.

Ets un centre educatiu de secundària? Amgen Transferciència t’interessa.

Què oferim?

El programa Amgen Transferciència vol millorar l’aprenentatge de les ciències, especialment la genètica i la biotecnologia, que es duu a terme als centres de secundària, tot proporcionant una més àmplia i completa educació científica als joves.

Apostem per les capacitats i el talent divulgador dels investigadors i investigadores post-doc, d’entre 26 i 30 anys, amb la formació d’un equip vinculat activament amb els centres educatius participants.

Quins són els nostres objectius?

 • Millorar els coneixements de l’alumnat sobre genètica, biotecnologia i altres àrees científiques vinculades.
 • Mostrar què és el mètode científic i com s’aplica en les activitats de recerca.
 • Afavorir que l’alumnat millori sensiblement els seus coneixements d’una àrea científica tan important com és la genètica i la biotecnologia, alhora que comprengui millor la naturalesa del mètode científic.
 • Despertar vocacions científiques, estimular que els joves s’interessin per seguir estudis vinculats amb la ciència.
Cada investigador/ora durà a terme una classe magistral de dues hores la qual tractarà sobre aspectes clau de la genètica (amb continguts detallats per a decidir conjuntament amb el professorat del centre) i biotecnologia, tot posant èmfasi en la utilitat de les seves aplicacions.

S’hi fomentarà no només l’exposició magistral, sinó sobretot el debat actiu amb l’alumnat, la discussió, l’intercanvi d’idees i la seva aplicació a la vida quotidiana, sempre en relació directa amb l’experiència de l’estudiant (2 hores en total).

Si l’investigador i el centre escolar així ho acorden, la classe magistral de dues hores es podrà dividir en dues classes d’una hora cada una.
Cada investigador/ora durà a terme almenys una sessió dedicada a treballar què és, en què consisteix i com actua el mètode científic. Per a dur-la a terme es combinaran les explicacions tipus classe – magistral amb jocs i activitats participatives. També s’hi oferiran exemples personals de l’activitat de recerca que duen a terme (1-2 hores).

Els continguts d’aquestes dues classes (continguts de genètica i biotecnologia, i mètode científic) seran preparats per cada investigador/ora sota el guiatge conceptual del Grup de Recerca Educativa en Ciències de la salut (GRECS) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que prèviament establirà les pautes conceptuals per a seguir pel que fa continguts essencials i maneres d’abordar-los.

A l’hora de preparar aquests continguts, el personal investigador també tindrà en compte les característiques de cada centre educatiu, ja que prèviament hauran parlat amb els equips docents i poden adaptar-se a les seves necessitats específiques.
El personal investigador conduirà dues sessions experimentals tipus “hands on” sobre un tema de genètica vinculat amb la biotecnologia. El tipus i contingut de sessió experimental serà definit pel Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i, alhora, s’adaptarà al nivell educatiu dels alumnes (2 hores).
El personal investigador facilitarà als centres educatius tots els contactes necessaris per tal que les escoles puguin visitar un centre de recerca vinculat amb la recerca sobre genètica i biotecnologia i fer un taller o activitat. La realització efectiva de la visita es deixa a criteri de cada centre educatiu. (2 - 3 hores).

Tot plegat implica fer activitats formatives dins l’escola d’una durada global de 5 a 6 hores, més 2 - 3 hores destinades a visitar un centre de recerca.
El Programa Amgen Transferciència aporta una completa i actualitzada educació científica i tècnica a través de la participació dels científics post-doc que donen suport relacionat amb el seu camp d’expertesa, per tal de millorar l’aprenentatge de les ciències, de la metodologia científica i investigadora relacionada amb els àmbits de la genètica i la biotecnologia.

Per tant, es pretén:
 • Connectar el món investigador, la ciència i l’escola.
 • Fomentar les vocacions científiques entre els/les joves de secundària.
 • Transferir habilitats investigadores, capacitats per resoldre problemes i de pensament crític.
 • A través de classes magistrals sobre genètica i biotecnologia, tallers sobre el mètode científic, tallers pràctics i de recerca, visites a centres de recerca, etc. es vol mostrar i compartir l’experiència científica amb els joves estudiants.
 • Una col·laboració continuada, entre els científics/es i el centre educatiu, d’acord amb els objectius del Programa Amgen Transferciència.
 • Un treball conjunt i amb total flexibilitat, entre els científics/es i el centre educatiu, decidint les activitats a realitzar i les metodologies de treball, d’acord amb les possibilitats i disponibilitats del científic/a i el centre educatiu.
 • La participació en les activitats, seguiments i avaluacions que l’equip del programa plantegi.
Per tal de garantir l’èxit de la col·laboració, el Programa Amgen Transferciència ofereix suport i acompanyament als centres educatius en qualsevol aspecte de la participació del programa.

Aquest suport el dona:
 • Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) amb el suport d’AMGEN, com a entitat promotora i responsable del programa.
 • DEP Institut, com a responsable de la secretaria tècnica i de l’avaluació del programa.
Quantes activitats s’hauran de realitzar al llarg del curs?
Les activitats que s’hauran de realitzar a càrrec dels científics i científiques participants al llarg del curs acadèmic són les següents:
 • Classe magistral sobre genètica i biotecnologia (2 hores). Cada investigador durà a terme dues classes sobre genètica i sobre biotecnologia.
 • Classe/taller sobre el mètode científic (1-2 hora). Cada investigador/a durà a terme mínim una sessió dedicada a treballar el mètode científic.
 • Taller pràctic/recerca (2 hores). Els investigadors/es conduiran dues sessions experimentals sobre un tema de genètica vinculat a la biotecnologia.
 • Visita a un centre de recerca (2-3 hores). Visita a un centre de recerca sobre genètica i biotecnologia i realitzar un taller o activitat.
Els continguts de les activitats seran adaptats i detallats conjuntament amb el centre educatiu i l’investigador/a a partir de les necessitats específiques de l’alumnat.

Es podran escollir totes les activitats que el centre desitja?
Les activitats que es realitzin s’adequaran a la planificació global del programa i també al curs acadèmic de l’alumnat però seran consensuades entre el científic/a i el centre educatiu. Prèviament, es realitzarà un procés de comunicació i coordinació per tal d’ajustar les activitats, les metodologies i els objectius de treball conjuntament.

Quin és el nombre màxim d’alumnat que podrà participar en les activitats i/o tallers?
En funció del tipus d’activitat i la disponibilitat d’espais del centre (aules, laboratoris, auditoris, sales, etc.) podran participar el conjunt d’alumnat del centre, sempre havent-ho consensuat prèviament amb el científic/a.

És possible repetir les activitats per altres cursos del mateix centre?
Donades les característiques de les activitats, aquestes estan pensades per a l’alumnat de secundària (ESO i Batxillerat). Tot i això, es recomana realitzar aquestes activitats a l’alumnat de 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat, ja que els continguts científics i investigadors s’adapten més al nivell acadèmic.

Com es posaran en contacte el centre educatiu amb el científic/a per tal de planificar les activitats?
La Secretaria Tècnica del Programa Amgen Transferciència donarà suport al grup d’investigadors/es i als centres educatius en la comunicació i coordinació en el marc de la participació del programa. La secretaria tècnica es posarà en contacte amb el centre educatiu i amb el científic/a per tal d’iniciar la participació.

Si el centre té algun dubte, incidència o suggeriment amb qui podran contactar?
Per qualsevol dubte, incidència o suggeriment podran posar-se en contacte amb la Secretaria Tècnica del Programa Amgen Transferciència: secretariatecnica@dep.net - 93 215 13 65

Qui som?

AMB EL SUPORT DE: Amgen

Amgen és una companyia biofarmacèutica dedicada al desenvolupament i producció de medicaments biològics per a pacientes amb malalties greus o amb necessitats mèdiques no cobertes. Des de fa quasi 40 anys, ha utilitzat les innovacions en medicina, el coneixement científic i la tecnologia més puntera amb l’objetiu de desxifrar les complexitats de la biologia humana i trobar teràpies humanes innovadores.

Amb l’objetiu de millorar la qualitat de vida dels pacients, Amgen centra els seus esforços en àrees terapèutiques com la cardiologia, la nefrologia, la salut òssia i la onco-hematologia. Al llarg d’aquestes quatre dècades ha esdevingut l’empresa farmacèutica biotecnològica líder a Espanya i la biofarmacèutica independent més gran del món. Els seus tractaments ja han arribat a més de 20 millions de pacientes arreu del món, i a centenars de milers al territori espanyol, on va aterrar al 1990.

ORGANITZA:

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), nascuda el 1986, divulga la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques entre els joves i l’emprenedoria i la col·laboració publicoprivada en R+I.

Té quatre eixos d’activitat: Ciència i Aula, Ciència i Societat, Ciència i Empresa, i Ciència i Dades.

El patronat de l’FCRi integra la Generalitat de Catalunya, Fundació Bancària “la Caixa”, Naturgy, Endesa, IberCaja, BBVA, Esteve i Telefónica I+D.

HI COL·LABOREN:

Contacta